Náměstí Republiky 1

Fotograficko historická prohlídka po náměstí Republiky v Pardubicích. Fotografie jsou vybrány z archívu DPMP a od pana Ing. Ladislava Podivína.

Historie náměstí Republiky

V místech, kde se dnes nachází náměstí Republiky tekla ještě na počátku 20. století tzv. "Městská řeka". Tento kanál byl vybudován užž za pánů z Pernšštejna a sloužžil pro potřeby jeho obyvatel. Před kostelem sv. Bartoloměje se spojoval s "Městskou struhou". Ještě na konci minulého století mělo toto prostranství naprosto venkovský vzhled. Na konci 19. století zde byl postavena první honosná stavba dneššního paláce Hybských.

Roku 1907 byl položžen základní kámen ke stavbě divadla. Do té doby se kulturní akce konaly v sále hotelu Veselka. Stavba divadla byla dokončena v prosinci roku 1909. V té době ještě podél divadla protékala městská řeka, ale ta byla zanedlouho po dostavbě zruššena a celé prostranství dostalo zcela jiný vzhled. Budovu divadla navrhl architekt Antonín Balšánek v novorenesančním stylu. Na vrcholu budovy je vymodelována socha Genia, která má podobu Emy Destinové.

Kolem celé budovy jsou na zdech medailony s podobiznami hudebních skladatelů a dramatiků. Opona divadla připomínala tu Hinaisovu z Národního divadla a představovala nymfy v březovém háji. Tato překrásná opona vššak při požžáru divadla v roce 1931 shořela. Její kopie se vššak zachovala a v době 2. světové války byla ukryta na radnici v Holicích. Avššak i tato opona shořela při požžáru radnice roku 1945. Roku 2002 se konala veřejná sbírka, při které bylo vybráno více jak jeden milion korun a tak 11. ledna 2003 byla nová opona, která připomíná tu původní, slavnostně odhalena.

Dalšší stavbou na náměstí je hotel Grand. Ten byl postaven těsně před zahájením Celostátní výstavy tělesné výchovy a sportu roku 1931.

Budova byla postavena podle architekta Josefa Gočára a kromě hotelových pokojů zde byla i pěkná restaurace, nejkvalitnějšší taneční sál v Pardubicích, kavárna a kino. Dnes to všše jižž patří minulosti, protožže v roce 1990 byla budova uzavřena, dlouho přecházela z jednoho majitele na druhého, chátrala a od roku 1998 proššla rekonstrukcí. Od října 1999 zde funguje obchodní centrum s obchody a restauracemi s podzemním parkovišštěm. Hotel, kino ani taneční sál zde jižž nebudou ...

Celému náměstí vévodí Zelená brána. Po obou stranách od v잾e se původně nacházely nevzhledné budovy kasáren a výrobny kočárů. Na konci minulého století byla zbořena kasárna a později i výrobna vozidel. Roku 1917 zde byla postavena budova Spořitelny a roku 1925 i budova dneššní Komerční banky.

Dalšší významnou budovou na náměstí je kostel sv. Bartoloměje. Na jeho místě původně snad stával Cyriacký klṚter. Ale je dost možžné, žže klᚹter stával v lokalitě dneššních Pardubiček. KlṚter byl roku 1521 vypálen husity. Pan Vilém z Pernšštejna zde nechal postavit kostel, který vššak roku 1538 vyhořel. Poté postavil stavitel Jiřík z Olomouce nový goticko-renesanční chrám, který má přibližžně dneššní podobu. V kostele visí oltář umučení sv. Bartoloměje, na stěnách jsou fresky představující svatého Vojtěcha a sv. Floriána patrona hasičů, ale i Pardubic, protožže Pardubice v minulosti několikrát vyhořely. V kostele je pohřben pan Vojtěch z Pernšštejna, což dokládá jeho sarkofág zde umístěn. Roku 1912 provedl architekt B. Dvořák přístavbu západní části kostela, která dnes tvoří vchod do chrámu. Tato přístavba působí opravdu elegantně a ke kostelu vhodně zapadá.

(zdroj – Pardubický kaleidoskop)