OFFCITY AiR 2019: Void / Open call

Vyzýváme umělce, architekty, teoretiky i praktiky z jiných oblastí lidské činnosti, aby společně s námi reagovali na téma pardubického veřejného prostoru. Hledáme a podporujeme projekty, myšlenky a nápady, které mají místotvorný charakter.

Anotace:

OFFCITY je nezávislá pardubická platforma, která chápe město jako strukturu a živý organismus, vnímá jej jako sociální, uměleckou a architektonickou hmotu, v níž vytváří prostor pro komunikaci a interakci. Offcity učí veřejnost vnímat umění a kulturu jako něco zcela přirozeného, co je a má být součástí našeho životního prostředí.

OFFCITY pořádá přednášky, workshopy, intervence do veřejného prostoru apod. Otevírá a udržuje veřejnou diskusi na témata spjatá s uměním ve veřejném prostoru, architekturou, urbanismem atd. Mezinárodní tvůrčí rezidence založené na rovné příležitosti realizujeme třetím rokem. Prostřednictvím otevřeného open callu dáváme možnost seberealizace a zapojení se každému. Nestanovujeme věkové limity, ani podmínky týkající se praxe či vzdělání. Výběr projektů zajišťuje početná komise, složená jak z členů kolektivu Offcity, tak přizvaných teoretiků i praktikujích umělců či osobností, které považujeme za důležité pro pardubický kulturní prostor.

Výzva:

Prostřednictvím rezidencí chceme umožnit vybraným umělcům, architektům i teoretikům krátkodobě pobývat a tvořit ve veřejném prostoru Pardubic, reagovat na výzvy spjaté s prostorem a místem, pracovat v souvislostech, které jsou jen málokdy možné. Hledáme a podporujeme projekty, myšlenky a nápady, které mají místotvorný charakter.

V rámci krátkodobé čtrnáctidenní rezidence umožníme umělcům, architektům, teoretikům setkat se s konkrétním tématem, reagovat na něj, pracovat s ním, a to jak jednotlivě, tak ve skupině s dalšími spolurezidenty z různých oblastí nebo s místní scénou. Naším cílem je otevírat mezioborovou, meziregionální i mezinárodní spolupráci. Na základě open callu vybereme tři až pět projektů, jimž poskytneme produkční zázemí a podporu, honorář, ubytování a příspěvek na materiálové náklady či technické řešení.

Téma roku 2019: Prázdno

V roce 2019 se v rámci projektu Offcity zaměřujeme na pojem prázdna ve veřejném prostoru. V jakých kontextech a situacích má prázdnota smysl? Kdy se jedná o možný potenciál naplnění? Kdy má prázdné místo v sobě klad, kdy zápor? A co to prázdné místo ve městě vlastně znamená. V rámci výzvy nás zajímají různá měřítka – micro i macro, ekologický aspekt, vztahy k přírodním zdrojům, užitnost ploch, územní plánování, prázdnota z hlediska času i prostoru, prázdné místo jako riziko i jako potenciál.

Nabízíme:

  • možnost zkoumat, experimentovat, rozvíjet se a síťovat
  • na vlastní kůži zažít a pracovat v místech s jedinečným geniem loci a podílet se na kultivaci pardubického veřejného prostoru
  • ubytování a prostor pro práci
  • produkční podporu a spolupráci (rozpočet na realizaci projektu, bude-li nutný, bude předmětem individuální domluvy)
  • honorář 14 000 Kč (v případě dvojice či tvůrčího kolektivu bude tato částka dělena rovným dílem mezi všechny členy)

Náklady na dopravu si rezident hradí sám.

Termín rezidence:

22. července - 3. srpna 2019

Co očekáváme:

  • aktivní účast na tvůrčí rezidenci
  • hravost, odvahu a odhodlání zkoumat a aktivně tvůrčím způsobem vstupovat do veřejného prostoru
  • pochopení a respekt k místu, lidem i k jeho dalším obyvatelům a uživatelům
  • realizaci veřejné prezentace / performance / instalace v průběhu či na konci rezidence (solo či ve spolupráci s dalšími rezidenty)

Uzávěrka:

Uzávěrka přihlášek je 30. dubna 2019. Výsledky open callu budou zveřejněny do 31. května 2019.

Jak se přihlásit:

Vyplňte přihlášku (v českém nebo anglickém jazyce). Součástí přihlášky je rovněž návrh projektu (max. 300 slov) a krátké umělecké (tvůrčí) prohlášení (max. 200 slov). Přiložte vaše CV a portfolio (výběr z projektů, max. 5 A4, pdf, nebo odkaz na online portfolio).

V případě jakýchkoli otázek se obracejte na stejnou adresu (sarka@offcity.cz).

 


 

Relizováno díky podpoře Ministerstva kultury ČR a statutárního města Pardubice.

Financial support: Ministry of culture of the Czech Republic, City of Pardubice.