OFFCITY AiR 2021 / Výzva

Prostřednictvím letošního rezidenčního programu chceme podpořit 3–5 umělců či teoretiků, kterým chceme umožnit svobodně pracovat na svých tvůrčích projektech po dobu 1 týdne až měsíce. Uzávěrka přihlášek je 15. dubna 2021.

Anotace:

OFFCITY je nezávislá pardubická platforma, která chápe město jako strukturu a živý organismus, vnímá jej jako sociální, uměleckou a architektonickou hmotu, v níž vytváří prostor pro komunikaci a interakci. Offcity učí veřejnost vnímat umění a kulturu jako něco zcela přirozeného, co je a má být součástí našeho životního prostředí. OFFCITY pořádá přednášky, workshopy, intervence do veřejného prostoru apod. Otevírá a udržuje veřejnou diskusi na témata spjatá s uměním ve veřejném prostoru, architekturou, urbanismem atd. Formát tvůrčích rezidencí realizujeme v Pardubicích od roku 2016. Naším cílem je otevírat mezioborovou, meziregionální i mezinárodní spolupráci. 

Výzva:

Prostřednictvím letošního programu chceme podpořit 3–5 umělců či teoretiků (počet podpořených projektů se bude odvíjet od výše udělené dotace a časové náročnosti jednotlivých záměrů), kterým chceme umožnit svobodně pracovat na svých tvůrčích projektech po dobu 1 týdne až měsíce. Hostující umělce či teoretiky vybereme na základě otevřené výzvy. Vybrané projekty obdrží honorář ve výši 10 000 Kč, pokrytí materiálních či technických nákladů do výše 5000 Kč, obytný ateliér v areálu Automatických mlýnů na dobu 1 týdne až měsíce a dle potřeb produkční podporu, konzultace, síťování s místními kulturními projekty, organizacemi a umělci. Preferováni budou autorky a autoři, jejichž tvorba byla pandemickou situací výrazně zasažena (např. omezenými finančními prostředky, ztrátou ateliérového zázemí, nutností zaměřit se na péči o blízké apod.) a pro něž bude tento formát rezidence a finanční podpory cestou k restartu jejich práce.

Nabízíme:

 • možnost zpomalit, zkoumat, experimentovat, rozvíjet se, koncentrovat a síťovat
 • na vlastní kůži zažít a pracovat v místech s jedinečným geniem loci
 • ubytování a prostor pro práci na dobu 1 týdne až měsíce
 • produkční podporu a konzultace
 • příspěvěk na materiál či technické zajištění do výše 5000 Kč
 • honorář ve výši 10 000 Kč (v případě dvojice či tvůrčího kolektivu bude tato částka dělena rovným dílem mezi všechny členy)

Náklady na dopravu si rezident/ka hradí sám/a.

Termín rezidence:

 • dle dohody v období květen–červen & září–prosinec 2021

Co očekáváme:

 • aktivní účast na tvůrčí rezidenci, otevřenou komunikaci
 • pochopení a respekt k místu, lidem i k jeho dalším obyvatelům a uživatelům
 • realizaci jedné veřejné prezentace / performance / instalace v průběhu či na konci rezidence

Uzávěrka:

Uzávěrka přihlášek je 15. dubna 2021. Výsledky open callu budou zveřejněny do 30. dubna 2021.

Jak se přihlásit:

 • Vyplňte přihlášku (v českém nebo anglickém jazyce). Přiložte vaše CV a portfolio (výběr z projektů, max. 5 A4, pdf, nebo odkaz na online portfolio).
 • Kompletní přihlášku zašlete na e-mail sarka@offcity.cz.
 • V případě jakýchkoliv otázek se obracejte na stejnou adresu (sarka@offcity.cz).