Offcitylight – Polabiny I

Návrh na rozšíření Pardubic severně od Labe obsahoval již směrný regulační plán Aloise Mikuškovice a Františka Kerharta z roku 1947. Podstatným impulzem pak bylo rozhodnutí o vybudování rozsáhlého kampusu Vysoké školy chemické, který měl ležet východně poblíž chemických závodů v Rybitví a Semtíně a přitom nedaleko vlastního města.

Po prvních průzkumných pracích se započala v roce 1952 budovat spojnice mezi křižovatkou U Josefa a Rosicemi nad Labem. Tato komunikace – ulice Bělehradská měla sloužit jako hlavní příčná osa celého území a měla být hrází zabezpečující území severně od ní proti stoletým labským vodám. Z výstavby kampusu, navrženého prominentním architektem Josefem Krohou, však nakonec v lokalitě dnešních Polabin I sešlo a v roce 1958 byla vyhlášena celostátní soutěž na řešení nové městské čtvrti.

Podkladem pro další plánovací práce se tak stal vítězný návrh Jana Krásného, který dále rozpracoval pardubický Stavoprojekt pod vedením Miloše Návesníka. Výstavba na území celých Polabin byla rozfázována nejprve do třech okrsků po 6.000 obyvatelích. V průběhu času však došlo ke zhušťování zástavby, zvyšování podlažnosti panelových domů a také k celkovému rozšíření území na čtyři části s celkovým počtem cca 20.000 obyvatel. První bytové domy byly postaveny v roce 1961 právě v Polabinách I.

Každá část Polabin nese svůj specifický rys, který odpovídá době svého vzniku. Polabiny I jsou charakteristické absencí výškových staveb, poklidnou intimitou a zapojením domů do městské zeleně.

* * * * *

text – dobové archívní prameny, M. Návesník: Rozvoj města Pardubic v období po roce 1945 (nepublikovaný strojopis) / fotografie – Hana Jelínková * archív Východočeského muzea