Pardubické Drážďany

Co to je?
Drážďany v roce 1945?

Drážďany v roce 1945? Nikoliv! „Citlivá“ rekonstrukce významné památky v majetku města Pardubice v roce 2011!

Tento způsob „opravy“ budovy Pasáže od architekta Ladislava Machoně z roku 1925 (nemovité kulturní památky číslo 26780/6–4632) považuji za naprosto skandální a nepřípustný. Dle mého názoru zde došlo k flagrantnímu porušení památkového zákona a vážnému selhání orgánů státní památkové péče. Je to o to stmutnější, že památka je v tomto případě ve veřejném majetku, v majetku města, které by mělo jít soukromým majitelům památek příkladem.

Autenticita památky je nenávratně pryč. Většina původních uměleckořemeslných prvků zničena. I když snad k prostoru vlastní prosklené pasáže bude přistupováno méně likvidačním způsobem, nedělám si už o kvalitním výsledku rekonstrukce žádné iluze. Ach jo.

Spokojený kazisvět uprostřed svého díla – foto 1,3 a 4 převzato z:
pardubice.idnes.cz