Po kolejích

Zajímalo mě, kam se až po kolejích můžu dostat. Magická železniční zastávka – Pardubice závodiště. Jeden směr Paramo, Rosice a opačný směr na Chrudim. Vybral jsem si zapomenutou vlečku, která vede na letiště. Území nikoho dělí od civilizace jen železniční násep. Vše se tu postupně pomalu rozkládá a co nepohltila příroda… ztopil člověk.