Růže třídy Míru

Nevím jak často chodíte po třídě Míru, ale v jednom nároží je nástěnka se zvoláním:

a jak jsem stále chodil kolem a nezůstalo jen u zvolání …