Smrt funkcionalismu

Při revitalizaci veřejného prostoru, nejen v Pardubicích dochází k odstraňování funkcionalistického umění a staveb. Nepíši zde o chátrajících budovách, ale spíše hřištích, sochách, plastikách a pamětních deskách.

Dle mého názoru k tomuto dochází z důvodu spojitosti funkcionalismu s komunismem. I přesto že se nám doba jejich původu nemusí líbit je součástí naší historie a tím že toto umění odstraníme z veřejného prostoru, tak se zbavujeme naší historie. Je to stejné jako kdyby jsme odstranili gotické umění z ulic jen proto že nesouhlasíme se středověkou společností.

U funkcionalistických hřišť vzniká však u politiků argument že jsou nebezpečné nebo: „snažíme se chránit děti”. I přes to že tento pohled chápu tak nevidím jak nahrazení betonového hřiště kovovým nebo dřevěným věci pomůže. Zodpovědnost je přeci na rodičích, kteří by měli na své děti dohlížet a sami usoudit zda je vhodné, aby si dítě na takovém hřišti hrálo. Navíc by peníze na zbourání a postavení hřiště nového mohli posloužit k jeho revitalizaci. Myslím že funkcionalistické hřiště se hodí k panelákům více než ty moderní a plní stejný účel.