Výstavba pěší zóny v Pardubicích konečně začala

Chceme navázat na slavnou tradici budovatelů moderních Pardubic jako živého a kulturního města!

uvolňování prostoru pro velkorysou promenádu vyžádanou procházenísechtivým obyvatelstvem města

obyvatelé města s radostí sledují zrod nové pěší zóny signalizující příchod lepších časů

staré úzké ulice přeplněné chumly lidí, troubícími auty a jinými dopravními prostředky ustupují přátelské a otevřené atmosféře moderního města