WALLART 10

… přidávám pár obrázků z Bělobranského náměstí, po našem z Bílého, kde došlo v polovině sedmdesátých let ke střetu původní zástavby historického centra města s tehdejší moderní bytovou zástavbou. Z osobních důvodů se k její hodnotám nebudu vyjadřovat.

Spíše mne trápí další geniální nápad radnice (?) – parkování na tomto náměstí. Parkovací místa uprostřed placu – nu dobrá, ale podélné stání je trochu moc. Předpokládám, že průjezd aut v obou směrech vyžaduje určitou šíři vozovky plus bezpečnostní prostor. Důsledky stávajícího řešení jsou myslím přímo tragické (či komické?). Viz. foto. Kousek dál za mostem je parkovacích a zpoplatněných míst dost. Nebudu tady ani rozvádět myšlenku jiného vhodného využití centrálního prostoru náměstí se sochou, pumpou a zelení.

A přidávám i zde dosud nepublikovanou plastiku s vyobrazením Bílé brány. Pamatuji si, jak v době své instalace vzbudila mezi „domorodci“ velkou diskusi. Ani nevím, kdo je autorem.