D 17 / Breaking Barriers: Úhly pohledu

Diskuze o komunikaci a narativech veřejného prostoru
středa 16. března 2022 / 18:00
Sklepní scéna TERÉN (Centrum experimentálního divadla) / Brno

Pardubický spolek OFFCITY a brněnská platforma TUKE.TV spojily své síly. Výtvarné umění se setkává s audiovizí ve společném zájmu, kterým je kultivace veřejného prostoru, budování porozumění a bourání neviditelných bariér.


Různorodé narativy nám na jednu stranu pomáhají v orientaci časem i prostorem, na druhou stranu však mohou vytvářet až toxické stereotypy a naoko a narychlo zalepovat díry v neustále se proměňující živé skutečnosti plné rozporů.

Jaký je obraz Romů v českém veřejném prostoru? Jaké narativy zde dominují? A lze vůbec navyklé úhly pohledu změnit?

HOSTÉ DISKUZE

  • Mária TOPOLČANSKÁ, architektka a teoretička architektury
  • Jakub MACEK, odborník na mediální studia
  • Čeněk PÝCHA, historik, který se ve svém interdisciplinárním výzkumu věnuje oblasti paměťových studií

    MODERUJE kurátorka a kulturní aktivistka Šárka ZAHÁLKOVÁ a moderátor Nick BUDAI.

VSTUP VOLNÝ / STREAMOVÁNO ONLINE

DALŠÍ DISKUZE PROJEKTU PŘES PŘEKÁŽKY / BREAKING BARRIERS / TE ČHINEL O AGORA:  HRANICE KONFLIKTU [12. 5. 2022] ~~~ MY VERSUS JINÍ  [3. 11. 2022]

V rámci projektu, který byl podpořen americkým grantem Alumni Engagement Innovation Fund a nadací Bader Philantrophies Foundation, se uskuteční série workshopů & diskuzí & akcí ve veřejném prostoru, které umožní provázání a zapojení širokého spektra lidí: romských umělců, profesionálů v kinematografii, studentů aj.