D 18 / Breaking Barriers: Hranice konfliktu - nenásilná řešení

Diskuze o komunikaci, interpersonálních konfliktech a možnostech jejich nenásilného řešení
čtvrtek 12. května 2022 / 18:00
Centrum pro otevřenou kulturu, Divadlo 29 / Pardubice + ONLINE

Pardubický spolek OFFCITY a brněnská platforma TUKE.TV spojily své síly. Výtvarné umění se setkává s audiovizí ve společném zájmu, kterým je kultivace veřejného prostoru, budování porozumění a bourání neviditelných bariér.

Síla konfliktů může být ničivá, má ale také moc způsobit pozitivní proměnu.

Co nám konflikty říkají o společnosti a o nás samotných; jaké jsou cesty a metody k jejich nenásilnému, humánnějšímu a bezpečnějšímu řešení? 

Diskuze se koná v rámci projektu, jež prostřednictvím mezioborových diskuzí, filmu, vizuálního umění a tance zkoumá prostory komunikace a překážky ve fyzickém a symbolickém veřejném prostoru.

HOSTÉ:

  • Stanislav HÁŠA, expert na procesově orientované řešení konfliktů, terapeut, facilitátor, vysokoškolský pedagog
  • Jan HUSÁK, odborník zabývající se sociální inkluzi, člen Rady vlády pro záležitosti romské menšiny, vysokoškolský pedagog
  • Marika SMREKOVÁ, divadelní režisérka, umělkyně, která se v rámci svého uměleckého výzkumu věnuje vztahům mezi současnou slovenskou společností a jejími etnickými skupinami

MODERUJÍ:

  • Šárka ZAHÁLKOVÁ, kurátorka GAMPA, spoluzakladatelka a členka platformy OFFCITY
  • Lucie LUCASSEN, moderátorka TUKE-TV

ONLINE STREAM na FB PROJEKTU nebo kanálu TUKE.TV.

DALŠÍ DISKUZE PROJEKTU PŘES PŘEKÁŽKY / BREAKING BARRIERS / TE ČHINEL O AGORA: ÚHLY POHLEDU [16. 3. 2022] ~~~ MY VERSUS JINÍ [3. 11. 2022]


Diskuze je součástí projektu PŘES PŘEKÁŽKY / BREAKING BARRIERS / TE ČHINEL O AGORA, který společně realizují spolky Tuke.TV a OFFCITY. Projekt je financován z prestižního amerického grantu “Alumni Engagement Innovation Fund”, který nabízí příležitost zaměřit se na řešení globálních problémů na místní, národní, regionální nebo mezinárodní úrovni.