D 19 / Breaking Barriers: My versus jiní - pasti kulturní nadřazenosti

Diskuze o toleranci vůči jinakosti a odlišnosti ve veřejném prostoru.
čtvrtek 3. listopadu 2022 / 18:00
Skautský institut na Staromáku (STUDIO) / PRAHA + ONLINE

ZÁZNAM DISKUZE na kanálu TUKE.TV.

Pardubický spolek OFFCITY a brněnská platforma TUKE.TV spojily své síly. Výtvarné umění se setkává s audiovizí ve společném zájmu, kterým je kultivace veřejného prostoru, budování porozumění a bourání neviditelných bariér.

 • Jaké obrazy, představy o sobě vytváří současné české umění a kultura ve vztahu k jiným kulturám, etnikům a národnostem? 
  Nakolik je, či není, fyzický a symbolický veřejný prostor České republiky otevřený, tolerantní a respektující vůči jinakosti a odlišnosti? 
  Co vytváří a definuje kulturní nadřazenost a podřazenost v tomto prostoru?
  ~~~
  HOSTÉ:
 • Emilia RIGOVÁ, vizuální umělkyně, zabývající se tématem kulturních a společenských stereotypů a politikou těla. Absolventka Akademie výtvarných umění v Bánské Bystrici, obor socha. Vytváří projekty založené na sociálních výzkumech a analýzách problémů etnických, genderových/sexuálních menšin. V roce obdržela ocenění Oskar Čepan Award 2018 a Roma Spirit 2018.
 • Tamara MOYZES, politická umělkyně, kurátorka a dokumentaristka žijící a tvořící v Praze. Tematicky se zabývá zejména postavením menšin, xenofobií, rasismem, nacionalismem, queer tematikou a konfliktem na Blízkém východě. Studovala na Akademii výtvarných umění v Bratislavě a na Institutu výtvarných umění Avni v izraelském Tel Avivu. V letech 2000–2005 vystudovala ateliér nových médií pražské AVU.
 • David TIŠER je herec, režisér, aktivista a zakladatel neziskové organizace ARA ART, která se zabývá pořádáním kulturních akcí se sociálním rozměrem a přesahem a šířením povědomí o romské LGBT+ komunitě, jíž nabízí také odbornou pomoc. Bojuje proti stereotypům jak na straně majority, tak uvnitř romských komunit, kde je odlišná sexuální orientace vnímána ještě výrazně konzervativněji a vyhroceněji než v majoritě. Jako režisér podporuje a rozšiřuje koncept divadla utlačovaných, sám hrál v divadelním představení Můj soused, můj nepřítel, za tuto roli byl nominován na Cenu Alfréda Radoka v kategorii Talent roku 2011. V současnosti hraje v Divadle Husa na provázku v inscenacích Gádžové jdou do nebe a v Bídnících. V roce 2018 obdržel Cenu Muzea romské kultury a v roce 2019 obdržel Cenu Františka Kriegla za práva Romů, bezdomovců a sociálně vyloučených. 

........


MODERUJÍ: Alica SIGMUND HERÁKOVÁ, žurnalistka, publicistka, spoluzakladatelka TUKE-TV a Šárka ZAHÁLKOVÁ, umělkyně, kurátorka a kulturní aktivistka

DALŠÍ DISKUZE PROJEKTU PŘES PŘEKÁŽKY / BREAKING BARRIERS / TE ČHINEL O AGORA: ÚHLY POHLEDU  [16. 3. 2022] ~~~HRANICE KONFLIKTU [12. 5. 2022]

V rámci projektu, který byl podpořen americkým grantem Alumni Engagement Innovation Fund a nadací Bader Philantrophies Foundation, se uskuteční série workshopů & diskuzí & akcí ve veřejném prostoru, které umožní provázání a zapojení širokého spektra lidí: romských umělců, profesionálů v kinematografii, studentů aj.