Centrum pro středoevropskou architekturu

CCEA – prostor pro výzkum a alternativy v architektonické osvětě. Ve své činnosti přibližujeme médium soudobé architektury odborné a široké veřejnosti. V průzkumech na teoreticko-praktické bázi se prolíná architektura s jinými humanitními a uměleckými obory.

CCEA SE ZAMĚŘUJE NA

  • současnou architekturu ve střední Evropě
  • teorii středoevropské architektury
  • rozvoj středoevropských měst
  • interdisciplinární projekty, vnímání architektury v širším kontextu
  • vzdělávání v oboru architektura, urbanizmus a životní prostředí

CCEA NABÍZÍ

  • místo pro střetnutí, pro diskuzi, výměnu názorů, zkušeností, idejí a vizí.
  • přednášky, výzkum, výstavy, diskuze, workshopy
  • výzkumné projekty ze středoevropského prostoru ve vztahu ke globálnímu světu
  • knihovnu s vybranými odbornými publikacemi a periodiky

Kontakt: www.ccea.cz