KD Kyje

"Kulturní dům" není v dnešní době snadné označení. My se však snažíme této zátěži nepodléhat. Kulturní domy jsou nedílnou součástí české kultury 20. století. Nesou v sobě tradici besedních, lidových, obecních či spolkových aktivit, a jakmile odhlédneme od komunismem zprofanovaných významů těchto slov, zjistíme, že se jedná vlastně o důležité a stále aktuální občansko-komunitní činnosti. A přesně v takové tradici chceme pokračovat.

Původní hostinec na vlakové stanici Praha-Kyje byl v r. 1961 rekonstruován a později přeměněn v technicky dobře vybavený kulturní dům. Jakkoli se změnily dispozice a fasáda domu, duch plesů, bálů a tancovaček zde přetrval. Přibyly jen koncerty, pohádky pro děti a volnočasové kurzy. Také design a způsob komunikace se malinko změnil.

Dnes můžeme s čistým svědomím tvrdit, že Kulturní dům Kyje vždy zastával a dále zastává důležitou roli v poskytování kulturně-společenských potřeb velké části obyvatel Prahy 14.

Mezi základní aktivity KD Kyje dnes patří:
Zprostředkování kulturního zážitku obyvatelům MČ Praha 14, podpora komunitních aktivit obyvatel Kyjí, Hostavic a Jahodnice, nabídka kulturně-vzdělávacích programů pro rodiny s dětmi, podpora neprofesionálního umění, poskytování prostor pro volnočasové aktivity a také podpora konání společenských akcí.

Kontakt: www.kdkyje.cz