Zahrada KC

...a Jižní Město kvete!

ZahradaKC je barevná, otevřená a nekonvenční. Na Jižním Městě vytváří živé centrum kulturního a společenského dění evropského střihu. Výzvu k aktivitě a společnému setkávání vyslyší ročně více než 40 000 lidí, kteří přichází trávit svůj volný čas v divadelním hledišti, na koncertech, kurzech či dílnách.

Kulturní program
V Zahradě jsou k vidění respektovaní interpreti a divadelní soubory z celé republiky. Divadelní a hudební představení doplňovaná filmovými projekcemi jsou určená zejména pro diváky z Jižního Města. Vzhledem k dramaturgické koncepci a jejímu důrazu na uměleckou kvalitu však program často láká i diváky z širšího okolí.

Venkovní akce
Díky aktivitám, které se odehrávají ve veřejném prostoru, přímo pod okny obyvatel Jižního Města a za přítomnosti kolemjdoucích, minimalizuje ZahradaKC bariéry přístupu k umění. Obyvatelům nabízí kulturní program zdarma v prostoru, kde se každodenně pohybují. Tak s nimi navazuje úzký vztah a přispívá k jejich souznění s místem, kde žijí.
Například: Street For Art, Hudba mezi bloky, země—město, Mikulášský a Dušičkový průvod

Produkční centrum
Díky práci produkčního, koprodukčního a rezidenčního centra je ZahradaKC propojena s podobnými zařízeními v Evropě a může dosáhnout na financování z mezinárodních zdrojů. Nezávislým projektům poskytuje ZahradaKC prostor a zázemí a podporuje tak jejich vznik. Tyto projekty pak reprezentují ZahradaKC na mezinárodních festivalech.
Například: Ioana Mona Popovici, Zoja Smutny, Lenka Bartůňková, Jiří Havelka

Kontakt: www.kczahrada.cz