Kruh

Přednášky, workshopy + Den architektury. O. s. Kruh má 6 členů, sestávajících z aktivních osobností na poli architektury (teoretici, historici, architekti).

Architektura pro všechny – „Chceme spolu s architekty, dětmi, jejich rodiči i pedagogy objevovat architekturu jako obor, který nabízí širokou škálu inspirativních témat pro rozvoj kreativity, tvořivého vnímání a myšlení.“

členové sdružení jsou

MgA. Marcela Steinbachová, architektka a odpovědná redaktorka odborného časopisu o architektuře ERA 21
Ing. Vladislava Valchářová, historička architektury
Soňa Ryndová, odborná editorka
Mgr. Eva Novotná, historička architektury
Marcela Steinbachová st.
MgA. Helena Šantavá, grafička

Kontakt: www.kruh.info / www.denarchitektury.cz