Nástupište 1–12

Nástupište 1–12 / Platform 1–12 je miesto pre súčasnú kultúru s viacdisciplinárnym zameraním na hudbu, umenie, prezentácie a vzdelávacie aktivity.

Tak ako nástupištia 1 až 12 Autobusovej stanice v Topoľčanoch spájajú mesto s ostatnými regiónmi Slovenska a svetom, "Nástupište 1–12 / Platform 1–12" v podchode topoľčianskej stanice je miestom, cez ktoré do mesta vstupuje kultúra a umenie. Multimediálny priestor pre súčasnú kultúru 'Nástupište 1–12' vzniklo ako projekt občianskeho združenia OZ Nástupište 1–12. Občianske združenie Nástupište 1–12" vzniklo združením viacerých aktivistov v oblasti kultúrneho diania.

OZ Nástupište 1–12 rozvíja svoje aktivity v rámci projektu multimediálneho priestoru pre súčasnú kultúru "Nástupište 1–12"

Projekt multimediálneho priestoru pre súčasnú kultúru Nástupište 1–12 má ambíciu pozdvihnúť kultúrne povedomie obyvateľov mesta a jeho okolia využitím komunikačného a spoločenského potencionálu podchodu pod Autobusovou stanicou v Topoľčanoch. Nechce byť priestorom uprostred podchodu nečinne čakajúcim na svojho diváka, chce byť živým umením kráčajúcim cez podchod spolu s obyvateľmi mesta a jeho okolia.

Projekt multimediálneho priestoru pre súčasnú kultúru Nástupište 1–12 má zároveň snahu byť miestom, kde sa obyvatelia mesta a jeho okolia budú zoznamovať s prácou nadaných mladých ľudí regiónu ako aj zo zahraničia.

Kontakt: www.nastupiste.sk