Offcity

Dlouhodobý projekt (nejen) o umění ve veřejném prostoru.

„Město je pro nás hřištěm i výzkumákem, vnímáme jej jako sociální, uměleckou a architektonickou hmotu, v níž vytváříme prostor pro komunikaci a interakci.“ Offcity chápe město jako strukturu a živý organismus, vnímá jej jako sociální, uměleckou a architektonickou hmotu, v níž vytváří prostor pro komunikaci a interakci. Offcity učí veřejnost vnímat umění a kulturu jako něco zcela přirozeného, co je a má být součástí našeho životního prostředí.

CÍLE

 • vytvářet prostor a podmínky pro živě komunikující společenství, vytvářet možnosti pro komunikaci s veřejnou správou, otevírat a vést veřejné diskuse na aktuální témata týkající se zejména veřejného prostoru města
 • informovat veřejnost o současných podobách umění a architektury ve veřejném prostoru, o jejich významu pro život města
 • prezentovat umění ve veřejném prostoru a snažit se měnit vztah obyvatel města k takto prezentovaném­nu umění
 • pozitivně ovlivňovat vnímání současného umění a architektury
 • podporovat realizace děl mladých umělců, architektů a studentů uměleckých oborů

STRUKTURA

 • webové stránky
 • subjektivní mapa Pardubic
 • badatelská a odborná činnost
 • reakce na veřejný život města
 • architektonické přednášky (Architekti, Ne-architekti)
 • diskuse
 • workshopy a drobné intervence do veřejného prostoru města
 • zážitkové prohlídky města, jeho lokalit, budov (Tripy)

Kontakt: www.offcity.cz