Open Air

Open Air program je od roku 1999 tradiční součástí Mezinárodního festivalu Divadlo evropských regionů, koná se každoročně posledních 10 červnových dnů v Hradci Králové. Jedná se o desetidenní nesoutěžní přehlídku tuzemského a zahraničního převážně divadelního umění, která má pro svou uměleckou otevřenost a diváckou přístupnost v rámci území ČR zcela výlučný charakter.

Představení se odehrávají na téměř 20 scénách pod širým nebem, v historickém centru města, účastní se ho na 150 souborů či jednotlivců, kteří odehrají na 200 představení, venkovní část festivalu navštíví přibližně 50 tis. diváků.

Naše cíle

  • vytvořit komunikační a spolupracující platformu pro tvůrčí lidi, neformální umělecká uskupení a další organizace
  • pojímat různé projevy umělecké činnosti a navzájem je propojovat, poskytovat jim zázemí či odbornou konzultaci
  • prezentovat neprofesionální uměleckou činnost
  • vytvářet podmínky pro kulturní využití veřejných prostor (ulice, náměstí, parky)
  • vstupovat do kulturních místních, regionálních a mezinárodních networkůmapovat kreativní a umělecký potenciál města Hradec Králové a jeho regionu
  • zapojovat zdejší veřejnost do kulturně-společenského dění
  • podporovat mezinárodní spolupráci v oblasti kultury a kreativity
  • vytvářet a realizovat projekty, které vycházejí z potřeby místní komunity otevírat diskuzi o vzniku kulturního domu pro alternativní umělecké činnosti

Kontakt: www.openairprogram.cz