rese arch

architektúra je umením s vlastnými teóriami a je vedou s vlastnými textami a výskumom. umenie nevzniká z potreby funkcie alebo estetiky, je to komunikačný nástroj (spoločnosti a spoločnosti, spoločnosti a umenia, umenia a umenia) a ak je v našich silách osloviť túto spoločnosť, potom prostredníctvom architektúry ako umenia, architektúry ako vedy.

v rýchlej dobe je architektúra zredukovaná na servisnú disciplínu, ktorá spája instantné riešenia s módou. to, čo hlavný prúd považuje za samozrejmé, však v širšom kontexte samozrejmým nie je. je potrebné názory formulovať, vystavovať ich kritike a konfrontovať ich navzájom – tým sa v architektúre zaoberá teória. bez kritického myslenia budeme neustále opakovať tie isté riešenia bez toho, aby sme pochybovali o ich zmysle, až nakoniec samotný zmysel stratia. namiesto evolúcie nastane úpadok. veľkou ambíciou tohto projektu je vytvorenie spoločenskej klímy, kde neštandardné riešenia budú považované za hodnotnejšie, výskum za investíciu, koncept za mierku kvality a teória za produkt. produkt, po ktorom je dopyt a má svoju trhovú cenu. odborníkov na rôzne oblasti architektonickej teórie je na slovensku prekvapivo veľa. poskytujeme im príležitosť uplatniť svoje vzdelanie a schopnosti a vytvoriť výsledok, ktorý bude prínosom do aktuálneho svetového architektonického diskurzu.

rese arch volí prístup vo svetovej architektúre bežný: riadený výskum s prizvanými hosťami, s workshopmi pre študentov, výstavami a publikáciami je v západnej európe a severnej amerike hlavným prostriedkom architektonickej evolúcie. publikácie, ktoré takto vzniknú, sú podkladom štúdia na vysokých školách a odvolávajú sa na ne teoretici vo svojich ďalších prácach. takýto výskum prebieha pod záštitou štátu, školy, ako súčasť komerčného projektu alebo architektonickej súťaže. práve pri medzinárodných súťažiach sú architekti z prostredia, kde je koncept nahradený pragmatizmom, podstatne hendikepovaní. kým v zahraničí je konceptuálna architektúra cenená a žiadaná, na slovenskom trhu je po nej diera. ak sa na jej zacelení máme zúčastniť aktívne, mali by sme na to byť pripravení. budúcich klientov na to chceme pripraviť tak, že architektonickú teóriu budeme prezentovať verejne, budúcich a súčasných architektov tak, že im ponúkneme možnosť zapojiť sa do výskumu a investorov tak, že budú vedieť takýto produkt ponúknuť.

v čase vzniku iniciatívy rese arch bolo potrebné obhajovať pozíciu architektonickej teórie, vysvetľovať jej náplň a opodstatnenie. dnes je situácia aj vďaka rese arch iná. verejné iniciatívy zamerané na teóriu prichádzajú od oficiálnych inštitúcií, ale aj od nezávislých skupín a rese arch je ich súčasťou.popularizácia teórie dnes už teda nie je prioritou a je možné zamerať sa plnohodnotne na jej rozvoj. vďaka existujúcemu zázemiu, renomé a osobným kontaktom rese arch, je možné vstúpiť plnohodnotne do svetového diskurzu a konfrontovať s ním slovenskú teóriu.rese arch dokázalo vyhľadávať nové osobnosti a vytvárať ich vzájomné kontakty pre teóriu architektúry na slovensku, v čechách a v maďarsku. teraz má túto ambíciu v celosvetovom kontexte.jednou z jedinečností aktivít rese arch je spojenie vysokého odborného obsahu so subkultúrou. vznikajú tu spojenia známych a neznámych osobností, prestížnych a alternatívnych lokácií, klasických vedeckých disciplín a novovznikajúcich umeleckých žánrov – všetko s dôrazom na nekompromisnú obsahovú kvalitu. to odzrkadľuje aj publikum rese arch, ktoré nie je možné zaradiť do vekových alebo disciplinárnych skupín, zároveň však na interaktívnych podujatiach preukazuje vysokú dávku sofistikovanosti a myšlienkovej jedinečnosti.

Kontakt: www.rese-arch.org