Street For Art

Street For Art je první festival umění ve veřejném prostoru v České republice. Prezentuje pouliční umění a street art od průvodů obřích loutek přes promítání filmů na stěny domů až po legální graffiti. Během třetího květnového víkendu od pátku 16. do neděle 18. května se řada míst Jižního Města promění k nepoznání. Kulturní centrum zahradaKC ve spolupráci s řadou dalších organizací a umělců využije domy, prostranství a atmosféru největšího sídliště v České republice k zatím nejrozsáhlejší prezentaci různých forem umění ve veřejném prostoru v Čechách...

“Kultura, v široké škále od lokálních volnočasových aktivit až po inovativní umělecké projekty, je klíčovým potenciálem rozvoje města. Kultura je lokální záležitostí a tvoří ji lidé. Tvůrčí potenciál obyvatel v daném místě je tak významným strategickým kapitálem, kterým město disponuje. Aby se takový potenciál dal využít, je zapotřebí vzájemné otevřené, osobní a transparentní diskuse těch, kteří město užívají s těmi, kteří jej spravují. Jedině tak se dají nalézt nová tvůrčí řešení, šitá na míru potřebám daného místa, která povedou ke zvýšení kvality života lidí, kteří zde žijí.

Pěstujme město, ve kterém žijeme! Pečujme o svou kulturu!”

Kontakt: www.streetforart.cz