Ústí-Aussig.net

Cílem stránek je zmapování většiny důležitých staveb, které v Ústí nad Labem a jeho okolí vyrostly, zejména však těch, u kterých je možné dohledat autora. To znamená, že těžištěm stránek jsou zejména stavby postavené po roce 1850 až do současnosti, toto období se navíc kryje s přerodem Ústí n. L. z dvoutisícového městečka na krajskou metropoli. Některé z těchto staveb se už v literatuře objevily, souhrnný průvodce ústeckou architekturou ovšem chybí.

Garantem projektu a provozovatelem serveru je občanské sdružení 400/27, které se dosud specializovalo na fotografické projekty. Zakládající člen sdružení Jan Vaca má na starost fotografickou, grafickou a organizační část projetku. Hlavním autorem publikovaných článků a údajů v databázi je architekt Matěj Páral, který už několik roků provozuje vlastní webové stránky www.aussig.mysteria.cz. Na ně ostatně tento server navazuje a snaží se je rozvést. Neméně významným členem týmu, který stránky vytváří, je publicista a historik Martin Krsek. Na starost má především seriály a rozhovory.ve

Občanské sdružení 400/27 založila v roce 2001 skupina tehdejších studentů Institutu tvůrčí fotografie na Slezské univerzitě v Opavě. Cílem sdružení je především organizování dlouhodobějších dokumentaristických fotografických projektů, které mají ale přesah i do dalších oborů, například do sociologie či architektury. Sdružení má za sebou v tuto chvíli už několik projektů: V letech 2001 a 2002 organizovalo roční fotografické mapování života v Ústí nad Labem . V letech 2005 a 2006 pak členové sdružení pracovali na projektu Obrázky z mé rodné vesnice Lipová – Spansdorf 1915 – 2005 (www.lipova-spansdorf.net ), který vychází z díla někdejšího ústeckého archiváře F. J. Umlaufta.

Kontakt: www.usti-aussig.net