Veřejný prostor v Plzni

Společnost Plzeň 2015 spustila tento portál jako platformu zastřešující programy s tématem veřejného prostoru a společenství. Mimo autorských participativní programů je portál určen i pro vybrané projekty místních sdružení a jedinců zabývajících se veřejným prostorem a společenstvím.

Na portálu naleznete širokou škálu programů, které nespojuje pouze téma veřejný prostor a společenství, ale zejména jejich cíle: učinit veřejný prostor demokratičtější, zpřehlednit jej např. pomocí zájmových map, vyhledávat jeho hodnoty a snažit se o to, aby nezanikly, mapovat potřeby a přání jeho uživatelů – tedy měnit veřejný prostor k lepšímu. Společný rámec můžeme popsat jako audit stavu veřejného prostoru, vize pro veřejný prostor, společenská poptávka pro veřejný prostor a komunitu v Plzni.

Na portálu naleznete širokou škálu programů, které nespojuje pouze téma veřejný prostor a společenství, ale zejména jejich cíle: učinit veřejný prostor demokratičtější, zpřehlednit jej např. pomocí zájmových map, vyhledávat jeho hodnoty a snažit se o to, aby nezanikly, mapovat potřeby a přání jeho uživatelů – tedy měnit veřejný prostor k lepšímu. Společný rámec můžeme popsat jako audit stavu veřejného prostoru, vize pro veřejný prostor, společenská poptávka pro veřejný prostor a komunitu v Plzni.

Prvními spuštěnými programy jsou otevřená výzva pro malé změny v plzeňském veřejném prostoru – Pěstuj prostor, paralelní program pro školy – Krea­tivní demokratická škola: Pěstuj prostor a rekapitulace nápadů z minulých participačních projektů v Plzni – Oživené nápady. Další autorské programy jsou plánovány ke spuštění v roce 2013 a 2014 a přibudou i zmíněné projekty externích sdružení a jedinců. Rozsáhlý audit města by měl vyústit v projekt Městské zásahy pro Plzeň.

Portál je navržen pro dlouhodobou funkci, měl by se stát základní platformou pro programy a skupiny zabývající se veřejným prostorem v Plzni. Portál bude pokračovat i po roce 2015 jako jeden z důležitých výstupů projektu Evropské hlavní město kultury 2015. Mnoho programů portálu právě proto kulminuje k roku 2015, který se stane důležitým mezníkem – a velkým festivalem – na časové ose jejich existence. Výstupy programů z let 2012, 2013 i 2014 budou znovu prezentovány v nových souvislostech a novém kabátě; u některých z nich již budeme moci srovnat první myšlenku s konečnou realizací. Připravena samozřejmě bude i řada zcela nových programů. Pomozte i Vy učinit rok 2015 co nejpestřejší a nejpřínosnější tím, že se dnes zapojíte do jednoho z programů.

Kontakt: www.verejnyprostorvplzni.cz